Ajax loader
of 1
Open Lightbox
Dt. Schutztruppen Ostafrika, Berlin 1919
Einzug der Deutschen Schutztruppen Ostafrika in Berlin am 2. März 1919.

Begrüßung durch Reichsverkehrsminister Hans Bell, den preußischen Kriegsminister General...
HIGH RES ON REQUEST
HIGH RES ON REQUEST
HIGH RES ON REQUEST
HIGH RES ON REQUEST
HIGH RES ON REQUEST
HIGH RES ON REQUEST
HIGH RES ON REQUEST