Ajax loader
Szene aus den Dionysiaka / Wandmalerei aus Herculaneum
Römische Wandmalerei,
Herculaneum, um 62/79 n. Chr.

Szene aus den Dionysiaka (?).

Wandmalerei,
21 × 52 cm.
Inv. Nr. P 27,
Département des Antiquités grecques,...
of 1
Open Lightbox